เครื่องบดเมล็ดกาแฟ

                Mignon

 

   Zenith Club 60mm.

 

       Zenith 65mm.

 

  Electronic 60mm.

 

   Electronic 65mm.

 

       Olympus